FnfHordalandAktuelt › Film fra fagmøtet om vindkraftmeldingen

Film fra fagmøtet om vindkraftmeldingen

Bergen og Hordaland Turlag, DNT Vest og FNF Hordaland inviterte Stortingspolitikerne fra Vestlandet og sentrale fylkespolitikere til et faglig møte med debatt og befaring i Dyrkolbotn i Nordhordland, 26. august. Tema for møtet var vindkraftmeldingen som ble lagt frem av OED i juni.

Folk for fjella holdt innlegg om vindkraftanleggene som er planlagt utbygd rundt Masfjorden og i Nordhordaland. Totalt 750 turbiner kan bli oppført i regionen (se film på deres facebookside). Bergen og Hordaland Turlag informerte om mangler i vindkraftmeldingen, og Naturvernforbundet snakket om konsekvenser av vindkraft på naturen og dyrelivet. Det ble også holdt apell av politikerne, og det var debattpanel med stortingspolitikere og personer fra organisasjonene Ung for fjella og det lokale Turlaget.

Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=oJvdbgVOclQ

Vi ønsker at stortingspolitikerne skal sikre natur- og friluftlivsverdiene når vindkraftmeldingen skal behandles på Stortinget i høst. Energi- og miljøkomiteen vil avholde videokonferansehøring om vindkraftmeldingen 14. oktober 2020. Organisasjoner som ønsker å uttale seg kan søke om å delta. Info her.