FnfHordalandAktuelt › FNF-uttalelser til tre vilkårsrevisjoner

FNF-uttalelser til tre vilkårsrevisjoner

Vassdragene våre er livsnervene i naturen, og omtales gjerne som juvelene i landskapet. Menneskenes påvirkning på vassdragene er ofte omfattende, og for FNF Hordaland er derfor vassdragsforvaltning et viktig tema. Vi leverte derfor 1. februar høringsuttalelser til tre vilkårsrevisjoner for vannkraftutbygginger. Se FNFs uttalelsesarkiv eller trykk her.

Vilkårsrevisjoner er en viktig mulighet for organisasjoner, privatpersoner og offentlige myndigheter til å komme med innspill til hvilke oppdaterte miljøkrav eldre vannkraftkonsesjoner bør få for fremtiden. Minstevannføring er ofte et viktig tema i vilkårsrevisjoner, men det er også mange andre tiltak som kan utføres for å begrense skadene som reguleringene har på livet i og ved vassdragene.

Her kan du lese mer om prosessen som til slutt medfører endrede konsesjonsvilkår for regulanten:
https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-av-vannkraft/revisjon-av-konsesjonsvilkar/

Bildet er fra Botnaelva i Hardanger, som er en del av vilkårsrevisjonen for Bergsdalsvassdraget og Torfinnsvassdraget. Foto: Dag Sandvik / Bergen og Hordaland Turlag.