FnfHordalandAktuelt › Foredrag om å klage på vedtak som påvirker naturen

Foredrag om å klage på vedtak som påvirker naturen

Hver uke fattes det svært mange enkeltvedtak, både i kommuner og av andre myndigheter, som i stor grad vil påvirke naturen vår når de blir satt ut i livet. Min påstand er at mange av disse vedtakene ikke er vurdert godt nok etter naturmangfoldloven. Har man mistanke om at så er tilfelle, kan man klage på det aktuelle vedtaket innen tre uker etter kunngjøring av vedtaket. For å klage må man være part – for eksempel grunneier, nabo eller en miljøorganisasjon.

Etter hvert har FNF Hordaland skaffet seg en del erfaring med denne type klagesaker, og undertegnede delte noen av disse erfaringene med Naturvernforbundet i Rogaland (NiR) den 26. oktober. Her er lenke til foredraget, som NiR har lagt ut, og helt nederst i denne nettsaken finner du en lenke til en nettsak fra NiR om temaet.

https://www.rogaland-naturvern.no/wp-content/uploads/Hvordan-bruke-naturmangfoldloven-til-a-klage-pa-reguleringsplaner.pdf

Her tar vi med to eksempler på klager som FNF Hordaland har nådd gjennom med

Reguleringsplan for fv. 561 Kolltveit – Ågotnes, Øygarden kommune

Den 26. mai 2022 klaget vi Statsforvalteren i Vestland sitt klagevedtak inn for Sivilombudet. Vi fikk medhold av Sivilombudet i juni 2023, og Statsforvalteren vurderer nå saken på nytt. Endelig vedtak i saken er ventet i løpet av 2023.

Klagen kan leses her:

https://fnf-nett.no/hordaland/wp-content/uploads/sites/19/2022/06/Klage-til-Sivilombudet-fra-FNF-Hordaland-Kolltveit-Agotnes-Oygarden-kommune-klagevedtak-SFVL_260522.pdf

Uttalelsen fra Sivilombudet kan leses her:

Reguleringsplan for Kokstaddalen, Bergen kommune

Den 11. november 2022 klaget vi på Bergen kommune sitt reguleringsvedtak av Kokstaddalen (Fleslandsmarka/Storrinden-området). Vi fikk her medhold av Statsforvalteren i Vestland, og reguleringsplanen ble opphevet i mai 2023. Ny reguleringsplan ble vedtatt av bystyret i begynnelsen av september 2023, men er fortsatt ikke kunngjort. Den nye reguleringsplanen er omtrent helt lik den forrige, og vil bli påklaget av FNF Hordaland.

Klagen kan leses her:

https://fnf-nett.no/hordaland/wp-content/uploads/sites/19/2022/11/Klage-pa-regplan-Kokstaddalen_FNF-Hordaland_1112022.pdf

Vedtaket fra Statsforvalteren i Vestland kan leses her:

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/8a812a3f34f849d39be283a51a96ff66/kokstaddalen–vedtak—bergen—11183–reguleringsplan.pdf

Lenke til nettsak fra Naturvernforbundet i Rogaland: