FnfHordalandHøringer

Høringer

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Her samler koordinator opp høringer til plan – og arealsaker i fylket.
Listen er ikke uttømmende. Kjenner du til planer som burde være med så gi oss beskjed: hordaland@fnf-nett.no

April

 • Høringsfrist 15.04.2021 | Akvakultur Skotberget- offentlig ettersyn. Produksjon i lukka anlegg, 3600 tonn| Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 18.04.2021 | Høyring av søknad om løyve til å bygge Smådalselva kraftverk i Samnanger kommune, Vestland | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 20.04.2021 |Invitasjon til å koma med innspel om vilkårsrevisjon for Matrevassdraget og Haugsdalsvassdraget. Masfjorden kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 20.04.2021 | Høyring: planprogram regional plan kultur, idrett og friluftsliv. Vestland Fylkeskommune. | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 23.04.2021 | Oppstart av planarbeid og høyring av planprogram – Kommunedelplan for E39 – Heiane – Ådland/Nordre Tveita. Stord kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 23.04.2021 | Postsmoltanlegg 68/7 mfl. Skålevik i Bømlo kommune. Fører til utfylling i sjø. Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 25.04.2021 | Planprogram for Nygårdstangen. Bergen kommune. Ny Byarena og åpning av kanal| Høringsdokumenter kommer her.
 • Høringsfrist 30.04.2021 | Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2030. Osterøy kommune | Høringsdokumenter

Mai

 • Høringsfrist 07.05.2021 | Lysing i akvakultursak – søknad frå MS Solutions AS om ny lokalitet for oppforing av taskekrabbe på land ved Liereid i Sveio kommune – offentleg ettersyn| Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 10.05.2021 | Offentleg ettersyn og høyring – Kommunedelplan for Sagvåg og Litlabø. Stord kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 10.05.2021 |Planprogram for Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland – offentleg ettersyn – innspel til arealbruk for sjøområda. Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 11.05.2021 | Sykkelkryssing over Fjøsangerveien – Bergen kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 12.05.2021 | Reguleringsplan for Øvre Haukås – Gråskorv. Hytteutbygging – enkelte hytter vil gi inngrep myr | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 14.05.2021 | Høring av søknad om senking av vannstand i Gamsebotstjørna i Bergen kommune i Vestland fylke. | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 30.05.2021 | Oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanen sin arealdel. Innspill til ny arealbruk. Bømlo kommune| Høringsdokumenter

Juli