FnfHordalandHøringer

Høringer

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Her samler koordinator opp høringer til plan – og arealsaker i fylket.
Listen er ikke uttømmende. Kjenner du til planer som burde være med så gi oss beskjed: hordaland@fnf-nett.no

Desember

 • Høringsfrist 01.12.2020 | Høring av konsesjonssøknad ny 132 kV kraftledning mellom Langeland og Otteråi transformatorstasjoner | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 03.12.2020 | Planstrategi for Kvam herad 2020 – 2023, Kvam herad kommune. | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 06.12.2020 | Etablering av landbasert oppdrettsanlegg og fylling i sjø ved Torsnes, Ullensvang kommune |Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 08.12.2020 | Innspillmøte til arbeid med stortingsmelding om marint vern | Informasjon og påmelding
 • Høringsfrist 09.12.2020 | Kommunedelplan for vassforsyning, avløp og vassmiljø 2022-2030, Modalen kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 11.12.2020 | Skriftlige innspill til stortingsmeldingen om marint vern | Informasjon
 • Høringsfrist 14.12.2020 | Ny 420 kV leidning Blåfalli—Gismarvik. Høyring av konsesjonssøknad | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 31.12.2020 | Oppstart og offentleg ettersyn for planprogram for klima-, energi- og miljøplan for Bjørnafjorden kommune| Høringsdokumenter

2021

Januar

 • Høringsfrist 04.01.2021 | Høring om revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 15.01.2021 | Høyring – Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025. Ullensvang kommune | Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 21.01.2021 | Kommunedelplan for akvakultur i sjø – varsel om oppstart og offentleg ettersyn av framlegg til planprogram. Samnanger kommune| Høringsdokumenter
 • Høringsfrist 22.01.2021 | Høring av planprogram for naturmangfold. Eidfjord kommune | Høringsdokumenter