FnfHordalandAktuelt › Høringsradaren oppdatert for Hordaland

Høringsradaren oppdatert for Hordaland

Høringsradaren er nå oppdatert når det gjelder areal- og plansaker som berører natur og/eller friluftslivsinteresser innenfor gamle Hordaland fylke. 25 saker ligger ute på høring nå, med frister mellom 17. februar og 11. april.


Hensikten med Høringsradaren er å gjøre det enklere for natur- og friluftslivsorganisasjoner, privatpersoner og andre interessenter å følge med på hvilke plansaker som ligger ute på høring. Noen saker vil nok alltid kunne «gå under radaren», så helt komplett vil nok Høringsradaren dessverre aldri være – men vi samler inn aktuelle saker så godt det lar seg gjøre: Undertegnede går gjennom kommuner og offentlige etater sine høringssider omtrent annenhver uke, og legger da ut nye høringssaker. I tillegg mottar FNF Hordaland meldinger og tips om aktuelle høringssaker, som da legges fortløpende ut på Høringsradaren.


Vi håper at Høringsradaren kan være med på å bidra til mer oppmerksomhet rundt høringsprosesser, som i sin tur kan bidra til et enda bedre lokaldemokrati.


Gå inn på «Høringer» på nettsiden vår, eller klikk her. Da er alle kommunene i gamle Hordaland fylke forhåndsvalgt.