FnfHordalandAktuelt › Høringsuttalelser fra FNF Hordaland

Høringsuttalelser fra FNF Hordaland

Ved å gå til «Uttalelser» på menylinjen vår, får du opp de siste høringsuttalelsene fra FNF Hordaland øverst.

Fra mai og frem til 1. september sendte vi til sammen inn 10 høringsuttalelser til kommuner, fylkeskommune, statsforvalter og NVE. Flere av uttalelsene ble sent inn sammen med andre FNF-kontorer (FNF Sogn og Fjordane og FNF Rogaland).

  • To uttalelser som gjaldt revisjon av konsesjonsvilkår for regulerte vassdrag.
  • En uttalelse som gjaldt innkallelse av konsesjonsbehandling for vannkraftverk.
  • En uttalelse til melding om kraft fra land til nye oljefelt i Nordsjøen.
  • Tre uttalelser til arealplaner (til planprogram og oppstart av reguleringsplaner).
  • En uttalelse til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold.
  • En uttalelse til oppstart av revisjon av naturreservat (inkl. forvaltningsplan).
  • En uttalelse til regional vannforvaltningsplane (foreløpig ikke publisert i uttalelsesarkivet vårt).