FnfHordalandUttalelser › Innspill til Askøy KPA

Innspill til Askøy KPA

Askøy kommune er kjent for rikt fugleliv, god tilrettelegging for friluftsliv, men også som én av verstingene innen dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen.

Behandlingen av Askøy kommune sin arealplan har vært utsatt, men planen er nå tatt opp for ny behandling og det er i den forbindelse åpnet for ny innspillrunde. I de nye forslagene til arealplanen er det foreslått fortetting og ny senterstruktur, men det står svært lite om kommunens målsetninger for bærekraftig arealbruk, noe som strider mot Regjeringens forventninger til kommunal planlegging.

FNF Hordaland, på vegne av organisasjonene Naturvernforbundet Hordaland og NOF Hordaland, oppfordrer kommunen til å også ta med sterkere føringer i planen som ivaretar naturen og friluftslivet på Askøy. Vi kommer også med forslag til områder som bør sikres, og fraråder utbygging av skole i et viktig myrområde og cruisehavn i friluftsområde.

Myrområdet på Hopastykket som er vurdert som alternativ lokalisering av Erdal skole. Foto: Mona Maria Løberg.

Innspillet kan leses her.