FnfHordalandKalender

Kalender

21. april |Naturlig onsdag: Hva gjør Bergen i FNs tiår for restaurering? Webinar | Naturvernforbundet i Hordaland og FNF Hordaland | Informasjon

26. april | Webinar: Kurs i naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger | Påmelding

27. – 28. april | Nasjonal vannmiljøkonferanse | Informasjon

27. – 29. april | Grønn hyttelab – digitalt. Nasjonalparken næringshage, NTNU og Oppdal kommune | Informasjon

29. april | Klimaomstillingskonferansen 2021. Statsforvalteren i Vestland | Informasjon

5. mai | Webinar: Plan- og bygningsloven på 1-2-3 | Påmelding

8. mai | Bybane-marsj kl.11-15:00| Informasjon hos Naturvernforbundet Hordaland

8. mai | Kurs i dyrking med Ida Kleppe i Bergen. Naturvernforbundet Hordaland | Informasjon