FnfHordalandKalender

Kalender

2. desember | Webinar: Invaderende immigrant eller sjelden kurositet-hvordan håndterer vi fremmede arter? CIENS | Registrering og informasjon

3. desember | Webinar: Lansering av portal for økologiske grunnkart. Klima- og miljødepartementet| Informasjon

15. desember | Webinar: Skogens si rolle for klimaet. Fylkesmannen i Vestland. |Påmelding

16. desember |Webinar: Vilforvaltning i Vestland. Fylkesmannen i Vestland | Påmelding

2021

18. – 19. januar | Naturrestaureringskonferansen. Miljødirektoratet og NINA. | Informasjon

19. – 21. januar | Lusekonferansen 2021 digital. Nettarrangement. | Påmelding

2. februar | Nettarrangement: Den nasjonale bærekraftskonferansen-Veien mot 2030. Arrangeres av KMD.| Informasjon og påmelding

16. – 17. februar | Nasjonalparkkonferansen 2021. Miljødirektoratet | Informasjon

27. – 28. april | Nasjonal vannmiljøkonferanse | Informasjon