FnfHordalandKontakt

Kontakt

Hordaland@fnf-nett.no

Adresse: Tverrgt. 4-6, 5017 Bergen

Orgnr. 918407855

Gunvar Mikkelsen

Koordinator Hordaland
gunvar.mikkelsen@fnf-nett.no
Tlf: 99 62 28 30

Gunvar har tidligere jobbet med kommunal natur- og miljøforvaltning, samt med forskning, undervisning og i oppdrettsnæringen. Han har også en deltidsstilling som sekretær i det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen.

Han er utdannet ingeniør (miljø og havbruk) og har mastergrad i naturforvaltning og i marinbiologi (akvatisk økologi), i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning. Masteroppgaven i naturforvaltning (NMBU; 2010) omhandlet åkerriksenes forflytninger i hekkesesongen, mens masteroppgaven i marinbiologi (UiB/Havforskningsinstituttet; 2014) omhandlet hvordan øyepålens utbredelse har endret seg i takt med oppvarmingen av Barentshavet.

Faglige interesser er bl.a. natur- og arealforvaltning, miljørett, økologi og evolusjon, klima- og miljøendringer og formidlingsarbeid knyttet til populærvitenskap og naturforvaltning.