FnfHordalandAktuelt › Månedsbrev februar-mars

Månedsbrev februar-mars

Månedsbrevet for februar-mars inneholder informasjon om vårt kommende webinar om naturrestaurering i Bergen kommune, prosjektet «Vern Vipa», årsmøtet og våre planer for politisk påvirkning m.m.

Les månedsbrevet her

Forsidefoto: pixabay