Eksempel på fisketrapp. Bilde: NJFF.
FnfHordalandAktuelt › Miljøtiltak for laksefisk – videoserie

Miljøtiltak for laksefisk – videoserie

Lyst å lære mer om hvordan man gjøre livet bedre for sjøørreten og laksen? NJFF har laget flere korte videoer om ulike tiltak for å bedre habitat- og oppvandringsforholdene til anadrom laksefisk. Videoserien «fiskekultivering» tar for seg hvordan man forbedrer en kulvert, lager terskel, fisketrapp, utlegg av gytegrus og forklarer hvorfor kantvegetasjon er viktig for fisken m.m. Temaene er presentert av fagfolk fra NJFF, Fylkesmannen i Vestland og NORCE LFI.

https://www.youtube.com/watch?v=EojzQzyMvFk&list=PL4ddeKq1E1tQbEx4OJ5aojhxWRFwA5qCz&index=6

Se NJFF sin youtubekanal for hele serien.

De regionale vannforvaltningsplanene er på høring i mars. Det vil da være aktuelt å spille inn miljøtiltak til vassdrag i regionen som ikke har oppnådd god økologisk tilstand, det vil si at vassdraget er forringet. Forbedrende miljøtiltak kan være; å gjøre vandring for anadrom fisk enklere, fjerne forurensing eller foreslå minstevannføring i regulerte vassdrag. FNF Hordaland kommer til å skrive innspill til den regionale vannforvaltningsplanen, og vet du om et vassdrag med utfordringer kan du tipse oss på hordaland@fnf-nett.no.

Forsidebilde: NJFF.