Vindkraftanlegget i Tellenes. FOTO: Sveinulf Vågenes
FnfHordalandAktuelt › NVE publiserer rapport om forbedringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker

NVE publiserer rapport om forbedringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker

Alle har sett at måten vindkraftsaker er blitt håndtert på har hatt et forbedringspotensial. Dette har NVE sett på og levert rapport til Olje- og energidepartementet 20. januar.

Direktoratet slår blant annet et slag for verdisetting av natur når de i rapportens følgebrev slår fast:

Særlig er det tunge argumenter for å innføre en naturavgift. Avgiften bør ha en enkelt håndterbar innretning, for eksempel i form av en arealavgift eller en effektavgift. En slik avgift vil i større grad stille utbygger over for de samlede samfunnsmessige kostnadene ved utbygging. Avgiften vil virke som et supplement til de vurderingene av miljøvirkninger som også i dag gjøres i konsesjonsprosessen. Samtidig vil en slik avgift sikre større inntekter fra vindkraft til felleskapet».

Du finner hele rapporten på NVE sine sider