FnfHordalandOm ossTilsluttede organisasjoner

Tilsluttede organisasjoner

De 12 tilsluttede organisasjonene i FNF er med på å gjøre FNF til et effektivt og faglig godt samarbeidsforum. De er med på å bestemme utviklingen av FNF og hvilke områder forumet skal satse på fremover. Til sammen har de 12 tilsluttede organisasjonene omtrent 54 000 medlemmer.

Siste tilsluttede organisasjon i FNF Hordaland er Haugesund Turistforening. De ble med i 2024.