FnfHordalandAktuelt › Oppdrett, villfisk, vilkårsrevisjoner og pinnekjøtt

Oppdrett, villfisk, vilkårsrevisjoner og pinnekjøtt

10. desember inviterte Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland sammen med Norske Lakseelver til status om vilkårsrevisjoner og oppdrett og konsekvenser for sjøaure og laks. Det er spennende tider for forvaltningen – trafikklyssystemet skal operasjonaliseres, det er levert et forslag til handlingsplan for at flere villaksbestander skal oppfylle kvalitetsnormen for villaks, det er foreslått forenklinger i reguleringen for  forurensing fra anlegg og det er oppdateringer av vannforvaltningsplanene neste år samtidig som NVE for alvor skal begynne å ekspedere vilkårsrevisjoner.

Nå er det bare å henge på, for her vil det gå unna fremover. Men blir det bedre forvaltning av det?

Her blir det viktig å henge seg opp i det viktigste først: 

«Vi identifiserer blant annet lukkede oppdrettanlegg og merking av oppdrettslaks som mulige tiltak for at bestander skal nå kvalitetsnormen for villaks»

Raoul Bierach, seksjonsleder Miljødirektoratet (gjengitt i Nationen 24.11.2019)

Fagmøte på Flyplassen var like vellykket i år som i fjor. Det var øyeblikk med inspirasjon og øyeblikk med sober erkjennelse. Men først og fremst var det mye informasjon.

Nicolas Rodriguez fra Bergen og Hordaland Turlag motiverte salen til å rette revisjonskrav og gav en flott fremstilling av frivillige organisasjoners rolle i vilkårerevisjoner og selvsagt også noen gode forslag til prosessforbedringer. Presentasjonen finner du her: http://www.fnf-nett.no/file=17920. Det ble også referert til arbeid utført av Kåre Flatlandsmo fra Naturvernlaget på Voss som i fjor ferdigstilte en håndbok for frivillige organisasjoner som arbeider med vilkårsrevisjoner. Det finnes to utgaver en lang og en kort.

NVE fulgte opp med en saga fra virkeligheten om vilkårsrevisjoner. Det er 38 saker til behandling og 14 som er ferdig revidert med innstillinger fra NVE. Et viktig aspekt som ble pirket bort i er Olje- og energidepartementets pågående arbeid med en forskrift for å sikre standard naturforvaltningsvilkår i alle konsesjoner. Dette er arbeid som har pågått en stund, det er minst en Olje- og energiminister siden Departementet og Direktoratet var ferdig med sitt interne utredningsarbeid om en slik forskrift, https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Sporsmal/skriftlege-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=71566. Det er bare å håpe at det ferdisgstilles snart.

Olav Moberg og Monika Haugland fra Fiskeridirektoratet informerte om rømt oppdrettslaks og det som feste seg hos undertegnede var at selv om antall fisk som rømmer varierer til dels voldsomt så er antall rapporterte rømninger stabilt. Etter en nydelig pinnekjøttlunsj tok Knut Ståle Eriksen fra NJFF Rogaland oss med på en inspirerende reise i det frivillige arbeidet som legges ned for å fange mest mulig rømt oppdrettslaks. Inspirasjonen var ispedt en solid dose frustrasjon over manglende systematikk i forvaltningens arbeid med rømninger og tilfeldighetene som rår i støtten til frivillige tiltak og hvor skal egentlig skjellprøvene sendes? Frustrasjonen rant nesten over når de mange urapporte rømningene ble omtalt. Kan rømt fisk som forvaltningen ikke vet om fremdeles gjøre skade? Svaret er selvsagt ja og tipstelefonen ble hyppig referert til:  911 03 277.

Ørjan Karlsen fra HI gikk igjennom oppsummeringen av den nasjonale overvåkningen av lakselus, før Ellen Sofie grefsrud presenterte Havforskningsinstituttets årlige risikovurderingsrapport. Rapporten er i år bygget opp på en ny og mer pedagogisk måte ved at man tar utgangspunkt i de 13 produksjonsområdene og benytter en ny felles metode for å vurdere risiko for de ulike risikofaktorene. Rappporten kan lese i sin helhet her.

Dagen ble avsluttet ved at Miljødirektoratet gjennomgikk forslaget til ny handlingsplan for villaks og Næring- og fiskeridepartementet gjennomgikk en status på trafikklyssystemet, så får vi heller avvente den interessante biten som er fargeleggingen og vurderingen av produksjonsområdene som skal komme før jul.