FnfHordaland › Naturvernforbundet Hordaland

Naturvernforbundet Hordaland

Hjemmeside:

Naturvernforbundet er den eldste, og ein av dei største miljøvernorganisasjonane i Noreg, etablert i 1914. Me tel i dag over 24 000 medlem, med 100 fylkes- og lokallag over heile landet. Bak oss har me mange sigrar. Naturvernforbundet fremjer kunnskap og løysingar som ivaretek naturen. I Hordaland har me eit fylkesstyre, seks lokallag, fem fulltidstilsette og over 60 frivillige