FnfHordaland › Voss Utferdslag

Voss Utferdslag

Hjemmeside:

Voss Utferdslag vart skipa i 1933, og eig og driv 8 hytte anlegg med tilsaman 12 bygg, 13 bruer og meir enn 400 kilometer sti. Voss Utferdslag arrangerer aktivitetar heile året.

Kvart år har med over 100 arrangement for born, unge og vaksne, med utforskartrong. Turar, kurs, foredrag og overnattingar.