FnfHordalandArrangement › Startkurs i QGIS og GPS-sporing – 28. og 29. oktober

Startkurs i QGIS og GPS-sporing – 28. og 29. oktober

FNF Hordaland arrangerer gratis kurs i kartprogrammet QGIS, som er gratis og åpent for alle. Kursene er inndelt i to kursdeler; kurs 1 «Startkurs og GPS sporing i GIS», og kurs 2 «Georeferering og digitalisering i GIS». Kurset holdes i NJFF Hordaland sine lokaler på Nesttun, og hver kursdel går over to kvelder. For mer praktisk informasjon om kurset se her. Mer detaljert informasjon om andre kursdel «Georeferering og digitalisering i GIS» finner du her.

Startkurset i QGIS og GPS-sporing går over to kvelder:

28.10.2020 – 17:00-21:00 STARTKURS I GIS

29.10. 2020 – 17:00-21:00 GPS-SPORING, PUNKTER OG LINJER I GIS

Målgruppe
Kurset er rettet mot frivillige organisasjoner som jobber med høringsuttalelser i forbindelse med arealforvaltningsaker, og som har behov for sporlogging i felt, f.eks. kartfesting av turstier eller lokaliteter. Det kreves ingen tidligere erfaring med bruk av GIS, men grunnleggende datakunnskaper er en fordel.

Påmelding
Send mail til hordaland@fnf-nett.no eller ring/sms til 41 35 33 83. Oppgi navn, hvilken kursdel du ønsker å delta på og hvilket transportmiddel du bruker (pga. smittesporing).

Hva lærer du på startkurset i QGIS?

Etter kurset skal du kunne forstå hva GIS er, finne relevante bakgrunnskart og relevante data som skal vises, få dette inn i QGIS, forstå innholdet i datasettet og produsere et ferdig estetisk pent kart til utprinting.

Hva er GIS og hva kan det brukes til for natur- og friluftsorganisasjoner

Laste ned og installere QGIS på din PC
Laste ned QGIS og endre språket til norsk

Hvilket koordinatsystem og hvilken filtype bør brukes
Anbefalt koordinatsystem – UTM 32
Anbefalt filtype på datasett – GML

Hvordan finne kartdata for din kommune
Hva er AR50 og hvorfor er dette kartet lurt å bruke
Hvilken informasjon finnes i AR50
Hvordan laste inn kartdataene

Tolking av datasett: Hva inneholder datasettet?
Hva er punkter, linjer og polygoner
Hvor finner man dokumentasjon til datasettet
Attributtabellen – datasettets informasjon i tabell
Velge ut element fra kartdata med spørring/filtrering av data etter egenskaper

Hvordan fargelegge kartbildet
Bestem farger selv
Automatisk fargelegging etter fargestandard og hvor finner man fargestandarder for ulike typer datasett

Hvordan finne relevante data for natur og friluftsliv
Hvor kan man finne relevante data for natur og friluftsliv
Hvordan laste inn ulike typer data

Hvordan legge til bakgrunnskart
Hva er forskjellen mellom AR50 og WMS bakgrunnskart?
Bruk av WMS-tjeneste
Relevante WMS-kart for natur- og friluftslivsinteresser/andre typer relevante WMS-kart til bakgrunnsbruk.

Hvordan markere interesseområde eller -punkt
Lære om de forskjellige polygonverktøyene (flater, linjer og punkter)

Fremstilling av kartdokument med kartdata

Hva lærer du på kurset om GPS-sporing, punkter og linjer i GIS?

Etter kurset skal du kunne bruke egne innsamlede GPS-data ved hjelp av mobil enhet til å kartlegge punkter og traseer i felt. Videre skal du kunne regne ut avstander i enkelte GPS-spor, samt fremstille et nettverk av sti- og løyper.

Hva er GPS-sporing
GPS-sporing er tegning av traseer/sporet du selv har gått på digitalt kart. GPS-data samles inn ved hjelp av smarttelefoner eller håndholdte GPS-mottakere i felt, og GPS-sporene kan videre redigeres og analyseres i digitale kart i GIS.

Hva kan GPS-sporing brukes til
Tegne stier inn på kart, f.eks. for å kartfeste tursti eller vise hvor man har vært på befaring.
Regne ut avstander, lengder o.l. fra GPS-sporene

GPS-sporing med bruk av appen GPS Logger
Loggføre hvor du befinner deg
Overføring av data

Prosessering og analyse av GPS-spor
Prosessering av GPS-spor for å sørge for korrekt framstilling
Hvordan finne lengde mellom start og sluttpunkt i et GPS-spor

Fremstilling av sti- og løypenettverk fra GPS-spor
Synliggjøre hvor mye hver sti er brukt fra GPS-spor, ved bruk av verktøyet Linjetetthet og generere sti- og løypenettverk ut ifra dette.

Redigering av punkter og linjer
Redigering av GPS-punkter og -linjer ved hjelp av vektoriseringsverktøy

Nettverksanalyse
Hvordan finne lengde og korteste vei mellom punkter i et sti- og løypenettverket.
Dette kan f.eks. brukes til å regne ut avstander for turskilting.


Kursholder er Anders Johan Konnestad, Konnestad Consulting.

Kurset er gratis. Se her for mer praktisk informasjon.

Koronasituasjonen; vi tar forbehold om endringer i tråd med Folkehelseinstituttets og kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle endringer eller avlysninger vil bli meldt fra om til påmeldte, og annonsert på nett og Facebook.