FnfHordalandAktuelt › Leserinnlegg i Fanaposten

Leserinnlegg i Fanaposten

Sammen med BirdLife og Naturvernforbundet utfordrer vi Bergen kommune – ved byråd Thor Haakon Bakke og etatsdirektør Lise Reinertsen – til å skjerpe praksisen som går på kartlegging av natur i utbyggingsområder. Bare på den måten vil arealforvaltningen være i tråd med naturmangfoldloven § 8, som bl.a. sier følgende:

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Leserinnlegget i Fanaposten (29. januar) finner du her:

https://www.fanaposten.no/meninger/debatt-bergen-kommune-svikter-naturmangfoldet/repvaB!qrgQvWPxGaccYjEd2AILvg/