FnfHordalandAktuelt › Vellykket naturglededag på Skarvøy!

Vellykket naturglededag på Skarvøy!

Værgudene spilte virkelig på lag da Bergen og Omland Friluftsråd (BOF), i samarbeid med FNF Hordaland og Askøy Jeger- og Fiskerforening (JFF), arrangerte naturglededag og åpning av Skarvøy friluftsområde, søndag 4. september – som en del av Fortsdagen og Kom deg ut-dagen på Herdla. Det var omtrent 85 besøkende i løpet det fire timer lange arrangementet. Transport av besøkende ble gjort av båtene BOFFEN og Viknes – som nærmest gikk i skytteltrafikk mellom Skarvøy og Herdlevågen.

BOF arrangerte både rydding av strandsøppel, poster med quiz om allemannsretten (med premier til barna!), og ikke minst grilling av pølser. Askøy JFF lånte ut fiskestenger. Ellers var det rikelig med anledning for folk til å bli kjent med det oppgraderte friluftsområdet, som Skarvøy nå har blitt – og til bare å nyte været og den flotte naturen på øya.

Skarvøy friluftsområde ble høytidelig åpnet av Rosalind Fosse, som er leder av Utvalg for oppvekst og levekår i Askøy kommune, og av daglig leder i friluftsrådet, Dag Seter. Vestland fylkeskommune v/ Anders Søyland kom også med lovord om hva friluftsrådet og Askøy kommune sammen har fått til på Skarvøy.

FNF Hordaland og BOF takker Vestland fylkeskommune for økonomiske støtte til naturglededagen på Skarvøy, og takk til alle som tilbrakte Kom deg ut-dagen på Skarvøy sammen med oss!

Ønsker du å komme deg ut til Skarvøy, men mangler båt? Ta da kontakt med Askøy kommune eller Museum Vest på Herdla. De har bl.a. kanoer og kajakker til utlån.

Nedenfor er et lite knippe bilder fra 4. september på Skarvøy. God tur!

Rosalind Fosse og Dag Seter åpner Skarvøy friluftsområde.
En av kaiene på Skarvøy er betydelig oppgradert i regi av BOF. Like bak ses en færing fra Idrettslaget Kvernbit, og bakom der en nyoppsatt padlehuk, bygget for at padlende skal ha tak over hodet hvis de ønsker å overnatte på Skarvøy. Veten og Eldsfjellet på Holsnøy (Alver kommune) ses i bakgrunnen.
Askøy Jeger- og Fiskerforening deltok på naturglededagen, og lånte ut fiskestenger til de som ønsket å prøve fiskelykken.
Kajakkpadler på Skarvøys sørøstside.
Plukking av marint søppel. Lag på lag med med søppel samler seg gjennom årenes løp i bukter og viker langs kysten vår – også på Skarvøy.
BOF arrangerte en naturquiz om allemannsretten – inklusiv premier til barna. Det nye toalettet ses i bakgrunnen.
Forholdene ligger godt til rette for telting på Skarvøys sørside, men husk å ta med ferskvann!
Totalt var det omtrent 85 besøkende på Skarvøy i løpet av naturglededagen.
Den største båten på bildet heter Viknes og ble for anledningen leid inn fra Bergen Fjordtours. I tillegg bistod BOFs egen båt, BOFFEN, med transport av besøkende. Fremst ses færingen og dens mannskap fra Idrettslaget Kvernbit.