FnfHordalandAktuelt › Video – Nei til mer vindkraft i Fitjar kommune

Video – Nei til mer vindkraft i Fitjar kommune

Fitjar kommune har allerede Midtfjellet Vindkraftpark med 55 turbiner, og det er fare for at Grønafjellet, det siste urørte fjellområdet i Fitjar kommune, også bygges ut. Flere av organisasjonene i FNF Hordaland jobber for at vindkraftindustrien ikke ødelegger urørt natur og verdifulle friluftslivsområder. Grønafjellet må bevares slik det er.

Se video fra Midtfjellet vindkraftanlegg:

Se også Bergen og Hordaland Turlag sin sak om Grønafjellet.