Stølsheimen i slutten av juni 2022. Foto: Gunvar Mikkelsen.
FnfHordalandAktueltArrangement › Seminar om vindkraft og fjellnatur: Nye resultater fra Stølsheimen og Matrefjella

Seminar om vindkraft og fjellnatur: Nye resultater fra Stølsheimen og Matrefjella

***MERK at møtet er flyttet til Litteraturhuset i Bergen***

For strømming av arrangementet: Se nedenfor.

Nye kartlegginger i Stølsheimen og Matrefjella dokumenterer store og sårbare naturverdier i den vestlandske fjellheimen. Det har blant annet blitt gjort funn av mange rødlistede arter, og også flere rødlistede naturtyper. Vi mener at de nye resultatene må få konsekvenser for planene om vindkraft både i disse områdene og andre fjellområder med tilsvarende kvaliteter. De nye resultatene presenteres på Litteraturhuset i Bergen 3. februar kl. 10:00. Info om påmelding mm. finner du nederst.

Vindkraft i vestnorske fjellområder er dessverre igjen aktuelt. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland fikk i 2022 gjennomført omfattende naturkartlegginger i vestre del av Stølsheimen og i Matrefjella.

Biofokus og NNI – som har foretatt naturkartleggingene – vil selv presentere sine resultater på møtet den 3. februar, og det blir mulighet til å stille spørsmål etter presentasjonene. Det blir også kortere innlegg fra Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet Hordaland og BirdLife avd. Hordaland.

Kartleggingene dekker store deler av fjellområdene der Norsk Vind har planer om et av Europas største vindkraftverk, og også tilgrensende fjellområder der BKK (nå Eviny) og Zephyr tidligere har signalisert planer om vindkraftverk (Matre Vind AS).

Naturen i fjellområdene våre er under press både fra klimaendringer og arealendringer, og det meste av fjellområdene er i svært liten grad undersøkt av biologer og naturkartleggere. Resultatene av de nye kartleggingene er derfor desto mer interessante! Funnene blir også presentert i to fagrapporter som blant annet dokumenterer at de aktuelle fjellområdene huser natur av stor nasjonal og internasjonal verdi.

De vestnorske fjellene er på mange måter unike – også i et internasjonalt perspektiv – særlig på grunn av de høye nedbørsmengdene, som legger forholdene til rette for høyst spesialiserte og truede plantesamfunn.

Kartleggingene er finansiert av Forum for natur og friluftsliv Hordaland, med støtte fra Finsefondet.

_________________________________________________

Møtetidspunkt: Fredag 3. februar, kl. 10-13.
Møtested: Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7, Bergen.
Påmeldingsskjema (gjelder fysisk deltagelse):
https://forms.office.com/e/e69ZpwNtrh

VIKTIG. Påmeldingsfrist for fysisk deltakelse: 25. januar.

Er du journalist, og ønsker å delta fysisk på seminaret? Ta da kontakt med Gunvar Mikkelsen eller Helene Ødven.


Det blir servert enkel lunsj under møtet.

Møtet kan også følges elektronisk via YouTube:

For de som følger arrangementet digitalt, kan spørsmål sendes inn via Slido: https://app.sli.do/event/vn7hU3LTrJDyfaW4CNoBbi/live/questions

Og vi håper at du som følger med digitalt også ønsker å informere oss om hvem du er, og eventuelt om hva du synes om arrangementet: https://forms.office.com/e/GmRn55BqA9

Her ligger for øvrig info om arrangementet på Litteraturhuset i Bergen sine nettsider:

https://www.litthusbergen.no/arrangement/vindkraft-og-fjellnatur-nye-resultater-fra-stolsheimen-og-matrefjella

________________________________________________

Tidsplan for seminaret:

1000-1015. Helene Ødven, Bergen og Hordaland Turlag.

Velkommen til mini-konferanse om naturverdier i fjellheimen og vindkraft! Litt om bakgrunn for prosjektet, og hvilke forventinger vi har til fremtidige vindkraftprosesser, mm.

1015-1025. Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland.

Hvorfor har Norge et internasjonalt ansvar for å ta vare på den truede naturen i de vestnorske fjellene? Jamfør bl.a. den nye naturavtalen som Norge har signert.

1030-1130. Torbjørn Høitomt, Biofokus.

Presentasjon av kartlegging av planter, sopp og naturtyper i Stølsheimen og Matrefjella i 2022. Ca. 15 minutter settes av til spørsmål. Ordstyrer under spørsmålsrunde er Lars Ågren, BirdLife avd. Hordaland.

1130-1145. Pause, inkl. lunsj. Spising kan fortsette inn i neste del av programmet.

1145-1245. Arnold Håland, NNI.

Presentasjon av kartlegging av fugler i Stølsheimen og Matrefjella i 2022. Ca. 15 minutter settes av til spørsmål. Ordstyrer under spørsmålsrunde er Lars Ågren, BirdLife, avd. Hordaland.

1245-1300. Eventuelt / diskusjon.

____________________________________________________

Rapportene fra Biofokus og NNI publiseres i egen nettsak på FNF Hordaland sin nettside 3. februar.

Snøleie med flere titalls rødlistede arter i Stølsheimen. Biologer (kartleggere) fra Biofokus. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Snøleiesamfunn langs merka turiststi i Stølsheimen. Bildet ble tatt i slutten av august 2022. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Sigdfrostmose (nær truet). Foto: Gunvar Mikkelsen.

Området rundt Skavlabu i Støslheimen er blant de kartlagte områdene, og er også rikt på rødlistede arter. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Stølsheimen i slutten av juni 2022. Snøen ligger lenge i deler av terrenget, noe som er med på å skape særegne tilpasninger blant plantene som vokser der. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Stølsheimen i slutten av juni 2022 – 950 meter over havet. Foto: Gunvar Mikkelsen.