Foto: André Marton Pedersen/BHT
FnfHordalandAktuelt › Vindkraftmeldingen – siste innspurt før behandling

Vindkraftmeldingen – siste innspurt før behandling

Stortingsmeldingen om vindkraft på land ble lagt frem i sommer. Nå skal den behandles i Stortinget innen 1. desember. For å sikre at natur- og friluftslivverdiene blir tatt hensyn til under behandlingen, har Bergen og Hordaland Turlag i FNF Hordaland og DNT Vest hatt møter med samtlige partier på Stortinget, der de har spilt inn DNT sine «13 innspill» til vindkraftmeldingen.

I siste innspurt før behandling av vindkraftmeldingen ønsker vi at dere deler filmene fra fagmøtet med Stortingspolitikerne i Dyrkolbotn, Grønafjellet og ikke minst den oppdaterte versjonen av filmen «Nei til vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftsområder». Det er også nylig laget en film fra vakre Bremangerlandet der kommunen ikke vil ha flere vindkraftanlegg. I disse tider har man ikke mulighet til å ha folkemøter eller store markeringer, man må derfor vise engasjement i vindkraftmotstanden på andre måter. Film er et godt medium som ofte når lenger enn ren tekst.

Vindkraftmotstanden er økende. Nå viser en ny undersøkelse av Opinion at to av tre er imot utbygging av vindturbiner som påvirker naturområder, og at vindkraftmotstanden har økt med 68 % fra i fjor til år. Flertallet i undersøkelsen mener at naturen må ivaretas bedre i fremtidige utbygginger. Motstanden er størst i områder som er eller blir berørt av vindkraftutbygging.

Denne filmen oppsummerer den økende motstanden i Norge:

Det finnes også kortere filmsnutter som er enklere å dele på Twitter og Facebook. Ta kontakt på hordaland@fnf-nett.no for å få dem tilsendt.

Forsidebilde: André Marton Pedersen/BHT