FnfNasjonaltHØRINGSSVAR PÅ 1-2-3 BETA

HØRINGSSVAR PÅ 1-2-3 BETA

– SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE

Denne siden har som mål og gi deg som tillitsvalgt eller ressursperson i FNFs tilsluttede organisasjoner utkast og maler for høringssvar til noen utvalgte typer høringssaker med fokus på natur og friluftslivsverdier.

Slik bruker du utkastene/ malene.

Spørsmål og tilbakemeldinger rettes til Kristin Fredheim, 48 29 26 16, kristin.fredheim@fnf-nett.no
eller Maria R. Tesaker, 90 65 16 61, maria.tesaker@fnf-nett.no.

Malene er fortsatt under utarbeidelse men siste versjon vil bli lagt ut fortløpende.

Kommuneplanprosessen

PLANTYPEUTKAST FORKLARING
Kommunens planstrategiFullversjon
Kortversjon
Eksempel

Hjelpespørsmål/sjekkliste
Oversikt over utfordringsbildet i kommunen og medfølgende planbehov.
Planprogram /
Varsel om oppstart av kommuneplan
Fullversjon
Kortversjon
Eksempel
Plan for hvordan kommuneplanen skal bli til.
ArealinnspillFullversjon
Kortversjon
Eksempel
Forslag til endret bruk av områder (feks grønnstruktur vs bolig).
Kommuneplanens samfunnsdelFullversjon
Kortversjon
Eksempel
Viser satsningsområder og planlagt pengebruk.
Kommunens arealstrategiFullversjon
Eksempel
Prinsipper for hva områdene i kommunen skal brukes til. 
Kommuneplanens arealdelFullversjon
Kortversjon
Eksempel
Viser hvilke områder i kommunen som skal brukes til hva.

Temamaler

TEMA MED HJELPESIDEUTKAST TIL HØRINGSSVAR
MudringFullversjon
Kortversjon
Eksempel
NærturområdeFullversjon
Kortversjon
Eksempel
Nedleggelse av damanleggFullversjon
Kortversjon
Eksempel
NaturmangfoldFullversjon
Kortversjon
Eksempel

Reguleringsplaner

PLANTYPEUTKAST TIL HØRINGSSVAR
Varsel om oppstart/planprogramFullversjon
Kortversjon
Eksempel
Offentlig høring av reguleringsplanerFullversjon
Kortversjon
Eksempel
Vedtatte reguleringsplaner – klageFullversjon
Kortversjon
Eksempel
https://fnf-nett.no/horingssvar-pa-1-2-3