FnfNasjonaltHøringssvar på 1-2-3

Høringssvar på 1-2-3

Denne siden har som mål og gi deg som tillitsvalgt eller ressursperson i FNFs tilsluttede organisasjoner utkast og maler for høringssvar til noen utvalgte typer høringssaker med fokus på natur og friluftslivsverdier.

Se også:

Spørsmål rettes til Kristin Fredheim, 48 29 26 16, kristin.fredheim@fnf-nett.no
eller Maria R. Tesaker, 90 65 16 61, maria.tesaker@fnf-nett.no.

Maler vil bli lagt til fortløpende.

Kommuneplanprosessen

Kommunal planstrategiUtkast til forenklet versjon av høringssvar
Utkast til detaljert versjon av høringssvar
Eksempel
Varsel om oppstart/planprogram kommuneplanUtkast til forenklet versjon av høringssvar
Utkast til detaljert versjon av høringssvar
Eksempel
ArealinnspillUtkast til forenklet versjon av høringssvar
Utkast til detaljert versjon av høringssvar
Eksempel
Offentlig høring av kommuneplanens samfunnsdelUtkast til forenklet versjon av høringssvar
Utkast til detaljert versjon av høringssvar
Eksempel
Offentlig høring av kommuneplanens arealdelUtkast til forenklet versjon av høringssvar
Utkast til detaljert versjon av høringssvar
Eksempel

Reguleringsplanprosessen

Varsel om oppstart/planprogramUtkast til forenklet versjon av høringssvar
Utkast til detaljert versjon av høringssvar
Eksempel
Offentlig høring av reguleringsplanerUtkast til forenklet versjon av høringssvar
Utkast til detaljert versjon av høringssvar
Eksempel
Vedtatte reguleringsplaner – klageUtkast til forenklet versjon av høringssvar
Utkast til detaljert versjon av høringssvar
Eksempel