FnfNasjonaltHøringssvar på 123 – Kursmateriale

Høringssvar på 123 – Kursmateriale

Ønsker du å arranger kurs om arealtoget eller deler av planprosessen? Her finner du kjøreplaner, presentasjoner og annen hjelp til å arrangere kurs i din organisasjon.

KURS #1 Planstrategi

«Kurset var meget bra, hele konseptet var fint, grundig og relevant!»

Invitasjon
Kjøreplan m/forslag til foredragsholdere
PP-presentasjon (tilpasses lokale forhold)
PP-PDF
Video
Evalueringsskjema

KURS #2 Varsel om oppstart/ Planprogram

Kommer høsten 2024

Invitasjon
Kjøreplan m/forslag til foredragsholdere
PP-presentasjon (tilpasses lokale forhold)
PP-PDF
Video
Evalueringsskjema

KURS #3 Arealinnspill

Invitasjon
Kjøreplan m/forslag til foredragsholdere
PP-presentasjon (tilpasses lokale forhold)
PP-PDF
Video
Evalueringsskjema

KURS #4 Arealdelen

«Jeg syns det visuelle og toget med stasjoner osv gjorde saksgangen tydeligere.»

Invitasjon
Kjøreplan m/forslag til foredragsholdere
PP-presentasjon (tilpasses lokale forhold)
PP-PDF
Video
Evalueringsskjema