FnfInnlandetArrangement › 02.02: Ny E16 Kongsvinger – E6, Seminar om framtidsrettet veiutbygging

02.02: Ny E16 Kongsvinger – E6, Seminar om framtidsrettet veiutbygging

Tid: Onsdag 2. februar 2022, kl. 18.00 – 21.00
Sted: Lillerommen, Vormsund, Nes kommune

Se opptak her

Naturvernforbundet i Nes, Naturvernforbundet nasjonalt, FNF Innlandet og FNF Akershus inviterer til seminar.

Hensikten med seminaret er å synligjøre og aktualisere problemstillinger som følger den nasjonale satsinga på 4 felts motorveier med 110 km/h i timen. Gitt eksemplet E16 Kongsvinger – E6: Får vi den beste framtidige veiløsningen, for lokalsamfunnet og for regionen, gitt overordnede politiske mål? Har lokalpolitikerne og den offentlige forvaltning hendene på rattet, eller er det Nye Veier AS som har full styring? 

PROGRAM

Kl 18 – Velkomst og introduksjon
Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet

Kl 18:10 – 19:00 Hvem bør bygge vei, hvem bør bygge samfunnet?

Konsekvenser av 4 felt og 110 km/t som veistandard, og om Nye Veier som vegplanlegger og utbygger
Harald Norem, prof.emeritus v/NTNU

Motorvegutbygging i et samfunns- og bærekraftsperspektiv
Aud Tennøy, forskningsleder ved TØI

Kl 19:00 – 19:30 Erfaringer fra motorveibygging landet rundt

Erfaringer med motorvegutbygging i Trondheim og Trøndelag
Idar Støwer, Besteforeldrenes klimaaksjon Trøndelag

Erfaringer med motorvegplaner for E6 forbi Lillehammer og med kryssing av Lågendeltaet naturreservat
Hilde Hoven, kommunestyrerepresentant i Lillehammer og medlem i Naturvernforbundet

(Pause kl. 19:30 – 19:45)

Kl 19:45 – Panelsamtaler og drøfting

Innledning ved Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet – forventninger om ny samferdselspolitikk og 0+ som nødvendige utredningsalternativ.

Panelsamtaler ledet av Pernille Hansen, nesteleder Naturvernforbundet og Morten Aas, koordinator i Forum for natur og friluftsliv Innlandet.

I panelet:

Aud Tennøy, forskningsleder Transportøkonomisk institutt (TØI)
Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune
Erlend Helle (Ap), gruppeleder Nes kommune
Tom Roterud (Sp), gruppeleder Nes kommune

Klikk på bildet for større program