FnfInnlandetArrangement › 70 gratis kurs og webinarer om natur og friluftsliv

70 gratis kurs og webinarer om natur og friluftsliv

FNF har samlet opptak av tidligere kurs og webinarer som er tilgjengelig på nett. Siden «LÆR MER» er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Samlingen består av kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

Tips oss gjerne om du kjenner til andre gode opptak som er verd å dele!

Siden dekker følgende tema:

 • Lovverk
 • Arealspørsmål
 • Allemannsretten
 • Vind
 • Vann
 • Hav og sjø
 • Miljøtiltak og restaurering av natur
 • Kart og kartlegging av natur
 • Naturmangfold
 • Friluftsliv
 • Tilskudd og søknader
 • Påvirkning

Her finner du et noen eksempler på hva du kan lære mer om:
Plan og bygningsloven på 1-2-3 : Kommunal planlegging (2021) FNF
Naturmangfold i kommunene (2021) Miljødirektoratet
Naturbase kart (2020) Statsforvalteren

Her finner du siden: