FnfInnlandetAktuelt › 8. mars: Årsmøte FNF Innlandet

8. mars: Årsmøte FNF Innlandet

Tid: kl. 19.00

Sted: Microsoft teams

På vegne av styret i Forum for natur og friluftsliv Innlandet kaller vi inn til årsmøte 8. mars 2023. Møtet vil avholdes digitalt på Microsoft teams. Fristen for å fremme saker til årsmøtet for de tilsluttede organisasjonene er 8. februar. Saker som ønskes fremmes sendes til innlandet@fnf.no.

Følgende organisasjoner er tilsluttet: Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Norges Jeger- og
Fiskerforbund – Hedmark, Naturvernforbundet i Innlandet, DNT Gjøvik og omegn, Hamar og
Hedemarken Turistforening (HHT), DNT Valdres, DNT Hadeland, DNT Finnskogen og omegn, DNT
Odal, Innlandet orienteringskrets, Vestoppland Krets – Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets –
Norges Speiderforbund, Hedmark Krets – Norges Speiderforbund, Birdlife – Oppland, Birdlife –
Hedmark, Norges Tur

For FNF er Strategiplan 2020-2024 og Årsplan 2022 viktige styringsdokumenter i vårt daglige arbeid. Dersom din organisasjon har konkrete innspill til temaer og saker som er særlig viktige for dere for Årsplan 2023, er det fint om innspillet kommer oss i hende innen styremøtet 15. februar slik at det får plass i Årsplan 2023.

Vedlegg: https://fnf-nett.no/innlandet/wp-content/uploads/sites/6/dlm_uploads/2022/11/Vedlegg-4-Strategiplan-2020-2024-og-Arsplan-2022.pdf