FnfInnlandetArrangement › Årsmøte FNF Oppland og FNF Hedmark 12. mars

Årsmøte FNF Oppland og FNF Hedmark 12. mars

På vegne av styrene i Forum for natur og friluftsliv i både Hedmark og Oppland kaller vi inn til årsmøter i foreningene torsdag 12. mars kl 18 på Vertshuset v/E6 på Biri.

Det vil først avholdes separate fylkesvise årsmøter før en formelt slår sammen til et nytt FNF Innlandet. Sammenslåing til FNF Innlandet, inkludert forslag til vedtektsendringer, styresammensetning og nødvendige styringsverktøy, forberedes av styrene i FNF Hedmark og FNF Oppland. Forslaget om sammenslåing er i tråd med vedtak i styret i FNF nasjonalt og i tråd med vedtak i fylkesårsmøtene i FNF i 2019.

Dersom noen av tilsluttede organisasjoner har saker til årsmøtet sendes disse til hedmark@fnfnett.no innen torsdag 13. februar. Særlig viktig og ønskelig er det at de organisasjoner som ønsker styreplass i nye FNF Innlandet tilkjennegir dette.

Saksliste og sakspapirer til årsmøtet sendes ut senest torsdag 27. februar.

Velkommen!