FnfInnlandetAktuelt › Årsmøte – Forum for natur og friluftsliv Innlandet 2023

Årsmøte – Forum for natur og friluftsliv Innlandet 2023

Årsmøte i Forum for natur og friluftsliv Innlandet blir avholdt onsdag 8. mars digitalt på Microsoft-Team kl. 19.00-21.00.

Klikk her for å bli med i møtet

Saksliste årsmøtet

Sak 1: Åpning
-Valg av ordstyrer/dirigent.
-Godkjenne innkalling og dagsorden.
-Valg av referent.
-Valg av protokollunderskrivere.

Sak 2: Godkjenning av årsmelding 2022 (vedlegg 2).

Sak 3: Godkjenning av årsregnskap 2022 (vedlegg 3).

Sak 4: Strategisk plan 2020-2024 og Årsplan 2023 (vedlegg 4).

Sak 5: Budsjett 2023 (vedlegg 5).

Sak 6: Valg av styre. Valgkomitéen legger fram forslag (ettersendes)

Sak 7: Valg av revisor.

Sak 8: Innspill til revidering av standardvedtekter i Forum for natur og friluftsliv (vedlegg 6).

Sak 9: Tilslutning nye organisasjoner (vedlegg 7).

Innkalling med vedlegg

Innkalling og saksliste årsmøte
Vedlegg 1 – Vedtekter FNF Innlandet
Vedlegg 2 – Årsmelding FNF Innlandet
Vedlegg 3 – Årsregnskap
Vedlegg 4 – Strategiplan 2020-2024 og Årsplan 2023
Vedlegg 5 – Budsjett
Vedlegg 6 – Innspill til revidering av standardvedtekter
Vedlegg 7 – Tilslutningserklæring FNF Innlandet
Vedlegg 8 – Valgkomiteens innstilling