FnfInnlandetArrangement › Årsmøte i FNF Innlandet

Årsmøte i FNF Innlandet

På vegne av styret i Forum for natur og friluftsliv Innlandet kaller vi inn til årsmøte 23. mars 2021 kl 19:00. Som følge av koronasituasjonen avholder vi også i år årsmøtet digitalt på Microsoft teams. Påkoblingslenke sendes ut sammen med saksliste og sakspapirer senest 9. mars.   

Dersom noen av tilsluttede organisasjoner har saker til årsmøtet sendes disse til innlandet@fnf-nett.no innen torsdag 23. februar.

Velkommen skal dere alle være! 


Linker til relevante dokumenter:

Innkalling til årsmøtet

Vedtekter FNF Innlandet

Strategiplan 2020-2024 og Årsplan 2020