Screenshot
FnfInnlandetAktuelt › Bør det åpnes for økt turistvirksomhet i buffersona til Rondane villreinområde?

Bør det åpnes for økt turistvirksomhet i buffersona til Rondane villreinområde?

Langs FV27 over Venabygdsfjellet, denne korte vegstrekningen som forbinder Gudbrandsdalen og Østerdalen, der ligger Spidsbergseter. Nylig hadde Ringebu kommune to detaljreguleringsplaner i dette fjellområdet ute på høring, henholdsvis for Spidsbergseter Resort og Fyst Rondevegen. Begge planene åpner for betydelig økt overnattingskapasitet og turistvirksomhet i det som er buffersona til nasjonalt villreinområde. Området ved FV27 over Venabygdsfjellet er et viktig funksjonsområde (beite og trekk) for villreinen i Rondane sør. De senere årene er det blitt satt inn en rekke tiltak for å begrense ferdsel og forstyrrelser, ikke øke. Blant annet har DNT Oslo flyttet Gråhøgdbu fra Venabygdsfjellet og til museet Maihaugen på Lillehammer. I lys av dette, og samtidig Stortingsmelding for villrein som nylig er vedtatt og tiltaksplaner for villrein som kommer i 2025, er vår oppfordring tydelig: Trekk i nødbremsen, og avvent videre behandling av detaljreguleringsplanene. Hele høringsinnspillet, som er signert NJFF Oppland, NJFF Hedmark, Naturvernforbundet i Innlandet og HHT, kan du lese her: 

Høringsinnspill