FnfInnlandetAktuelt › Bør regional plan for klima, energi og miljø bli tydeligere?

Bør regional plan for klima, energi og miljø bli tydeligere?

Regional plan for klima, energi og miljø har ambisiøse målsetninger, men mangler mye på å lage rammer og retning for ønsket samfunnsutvikling i Innlandet. Her er det ingen planbestemmelser eller retningslinjer. Planen mangler tydelighet der vekting av ulike interesser må til. Vi har sendt inn høringsinnspill og tilkjennegitt noen forventinger til planarbeidet, og kommet med noen konkrete forslag til temaer hvor regional plan bør være tydeligere. Som på fornybar energi, som på arealbruk (hytteutbygging og villrein), og på veipolitikk. Det handler om regional politikk – en evne og vilje til å ta styring for å nå overordnete målsetning og sikre samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Alternativet er at de mange initiativer, om det er på solenergi eller hytteutbygging, fortsatt blir vurdert enkeltvis, hver for seg, uten at de settes inn i nødvendig helhet, og uten at gode behovsvurderinger blir tatt. Er det ikke på tide at de mange planene for solkraftverk vurderes i en nødvendig helhet? Og hva med en politikk som sikrer utbygging der eksisterende infrastruktur finnes fra før heller enn å rydde plass i jomfruelig skog og utmark? 

Les vår høringsuttalelse her: https://fnf-nett.no/innlandet/download/955/?tmstv=1679570196

Les mer om regional plan for klima, energi og miljø her: https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-for-klima-energi-og-miljo/