FnfInnlandetAktuelt › Dagsturhytta Innlandet

Dagsturhytta Innlandet

I februar 2020 vedtok fylkesutvalget i Innlandet at hver av fylkets 46 kommuner skal få tilbud om en dagsturhytte. Formålet med dagsturhytta er å etablere et turmål som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.

Så langt er det hele 43 av 46 kommuner som ønsker å delta i prosjektet, men det er fortsatt mulig å bli med. Målet er én dagsturhytte i hver kommune i Innlandet innen 2025. Det er helt frivillig å delta.

Deltakende kommuner får en ferdig prosjektert dagsturhytte med særegen arkitektur formet av RAM arkitektur, tilskudd på 300 000 kr fra enten Sparebankstiftelsen Hedmark eller Sparebankstiftelsen DNB, tilskudd gjennom spillemiddelordningen, samt mulighet til å være med å løfte nærfriluftslivet.

Det medfører også en del ansvar for kommunene. Mer om det, samt hva man må tenke på ved valg av turmål, kan du lese her.

For frivillige organisasjoner er det viktig å koble seg på kommunene i den fasen prosjektet nå står, både for å finne egnet lokalisering som nærturmål, men også for eventuelt å bidra i fasen med ettersyn og vedlikehold mm. Den 25. mars arrangerte Innlandet fylkeskommune et webinar hvor FNF-koordinator Morten var ordstyrer gjennom seansen. Gjennom samtaler med fylkesordfører, stiftelsene som har bidratt finansielt, prosjektleder i fylkeskommunen Tuva Eiklid, RAM-arkitektur, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Statsforvalteren, Lesja kommune, Hamar og omegn turistforening og Hamar regionen reiseliv, så blir de aller fleste sider ved prosjektet belyst. Opptak av webinaret kan ses her. Drøftingene av hva en må tenke på ved lokalisering følger 1:10 ut i opptaket.