Atmospheric shot of two mallards in the early-morning mist. One has its wings stretched out wide. Taken near Waverley Abbey in Surrey, UK.
FnfInnlandetAktuelt › Fisk, fugl og forskning. Nettverkstreff om Gausavassdraget 7. februar. Jorekstad fritidsbad, Jørstadmoen

Fisk, fugl og forskning. Nettverkstreff om Gausavassdraget 7. februar. Jorekstad fritidsbad, Jørstadmoen

Nettverkstreff om Gausavassdraget

Velkommen til nettverkstreff i regi av forskingsprosjektet SABICAS.
Treffet er åpent for alle som er interessert i Gausavassdraget –
om det er fugl, fisk, friluftsliv, forsking eller hva det måtte være.

https://fnf-nett.no/innlandet/download/844/?tmstv=1675331541