FnfInnlandetAktuelt › Interessant fagdag om natur- og kulturverdiene i Femundsmarka

Interessant fagdag om natur- og kulturverdiene i Femundsmarka

Som koordinatorer i FNF Innlandet følger vi arbeidet i nasjonalparkene i regi av de lokale nasjonalparkstyrene. Torsdag 27. april var turen kommet til Røros hvor nasjonalparkforvalterne Kirsten Thyrum og Sindre Valan inviterte til en interessant fagdag for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker. Selv holdt vi et innlegg hvor vi tok et skråblikk på arealpolitikken fra 1960-tallet og fram til det utfordringsbildet vi ser i dag. Der presset på arealene underlagt plan- og bygningsloven er stort (hytteutbygging, veiutbygging, vindkraft og solenergi mm) hviler Femundsmarka høvelig trygt med hjemmel i Naturmangfoldloven. Med aktiv og klok besøksforvaltning tar nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalterne godt vare på natur- og kulturarven i grenseområdene rundt Femund. 

Se vårt faginnlegg her: «Skråblikk på lokal forvaltning av verneområder» https://fnf-nett.no/innlandet/download/990/?tmstv=1683113282

Følg arbeidet til Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre her: https://www.nasjonalparkstyre.no/Femundsmarka/