FnfInnlandetAktuelt › Kampen om utmarka

Kampen om utmarka

Seminaret «Kampen om utmarka», i regi av Norsk bonde- og småbrukerlag, ble avholdt onsdag 23. og torsdag 24. november på Gardermoen. Statsråden deltok, og Stortingspolitikere stilte i god debatt. Vi var invitert for å holde innlegg om rettighetene og pliktene i friluftslivet, og drøfte fellesnevnere hvor natur- og friluftslivsorganisasjonene kan gå sammen med beitenæring for en grønn, god og langsiktig arealpolitikk. Seminaret var svært nyttig. Ikke minst viktig å få beitebrukernes synspunkter og erfaringer med utøvelse av friluftsliv, på godt og vondt, i tradisjonell forstand etter allemannsrett og allemannsplikter, men også hvor et mer kommersielt og næringsrettet friluftsliv skaper utfordringer for deres næring. Fellesnevneren for beitenæring og naturorganisasjonene er tydelig. Det handler om arealpolitikk. Mot de sterke drivkreftene som rår i utmarka, og hvor kommunene etter plan- og bygningsloven er gitt det store ansvaret med å forvalte arvesølvet, har vi mye å vinne på å stå sammen. Vi hadde gode samtaler med en offensiv, nyvalgt leder i bonde- og småbrukarlaget, Tor Jacob Solberg, om å bruke utvalgte områder i Innlandet som caseområder for mer konkret å synliggjøre problemstillinger som er aktuelle. Vi ser virkelig fram til videre samarbeid om dette. 

Lenke til bonde- og småbrukerlaget: https://www.smabrukarlaget.no/ 

Lenke til vårt innlegg på konferansen: 

https://fnf-nett.no/innlandet/wp-content/uploads/sites/6/dlm_uploads/2022/11/MAas-Kampen-om-utmarka.pdf