FnfInnlandetArrangement › Kort FNF-webinar: Plan- og bygningsloven 1-2-3

Kort FNF-webinar: Plan- og bygningsloven 1-2-3

Onsdag 2. desember kl 18:00 – 19:00 da møtes vi på Teams hvis du vil ha en rask innføring i plan- og bygningsloven på 1-2-3 

Hans Erik Lerkelund, fagsjef i naturforvaltning i Norsk friluftsliv,  vil nemlig ta en seanse for oss med innføring i plan- og bygningsloven. Webinaret er for tilsluttende organisasjoner i FNF Innlandet, men også veldig gjerne for alle andre som er interesserte.

Lerkelund tar oss fra det store utfordringsbildet, der urovekkende naturtilstand og klimautfordringer får stor spalteplass, ned til vårt lokale nivå der brått gravemaskina står midt i jaktterrenget uten at vi har fanget opp hva som skjer. Plansystemet med vekt på kommunal planlegging. Om medvirkning og viktigheten av å engasjere seg. Og hvordan brukes naturmangfoldloven i plansammenheng?