FnfInnlandetOm ossStyret

Styret

Det regionale styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet.  Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF nasjonalt og utøves i nært samarbeid med det regionale styret.

Dagens styre ble valgt på årsmøtet 16.03.2022 og består av følgende personer:

 • Eli Maria Stenklev, Birdlilife Hedmark (styreleder)
  Vara: Sigrid Lindstad, Birdlife Oppland
 • Tormod Pedersen, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland (nestleder)
  Vara: Kjetil Hagen, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark
 • Jan-Rune Samuelsen, Naturvernforbundet i Hedmark
  Vara: Hege Fjeldseth, Naturvernforbundet i Oppland
 • Turid Borud, Hamar og Hedemarken turistforening
  Vara: Gunn Marit Lindmoen, DNT Finnskogen