FnfInnlandetOm ossStyret

Styret

Det regionale styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet.  Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF nasjonalt og utøves i nært samarbeid med det regionale styret.

Dagens styre ble valgt på årsmøtet 05.03.2024 og består av følgende personer:

 • Kjetil Hagen, NJFF Hedmark (styreleder)
  Vara: Tove Annethe Bøe, NJFF Oppland
 • Jan-Rune Samuelsen, Naturvernforbundet Innlandet
  Vara: Hege Fjeldseth, Naturvernforbundet Innlandet
 • Bente Fekene, Syklistenes Landsforening Hamar
  Vara: Hans Kr. Enger, Speiderkretser i Oppland
 • Turid Borud, Hamar og Hedemarken turistforening
  Vara: Tore Rødbergshagen, DNT Gjøvik