FnfInnlandetOm ossStyret

Styret

Det regionale styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet.  Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF nasjonalt og utøves i nært samarbeid med det regionale styret.

Dagens styre ble valgt på årsmøtet 08.03.2023 og består av følgende personer:

 • Eli Maria Stenklev, Birdlilife Hedmark (styreleder)
  Vara: Sigrid Lindstad, Birdlife Hedmark
 • Kjetil Hagen, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark
  Vara: Tove Annethe Bøe, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland
 • Jan-Rune Samuelsen, Naturvernforbundet Innlandet
  Vara: Hege Fjeldseth, Naturvernforbundet Innlandet
 • Turid Borud, Hamar og Hedemarken turistforening
  Vara: Tore Rødbergshagen, DNT Gjøvik