FnfInnlandetAktuelt › Opptak av webinaret «Arealpolitikk i utmarkskommuner»

Opptak av webinaret «Arealpolitikk i utmarkskommuner»

Onsdag 18. november samlet vi markante samfunnsstemmer og flere av landets ledende fagpersoner til samtaler om arealpolitikk i utmarkskommuner. Flere har etterspurt opptak av webinaret og her gjøres lydopptak tilgjengelig for dem som vil lytte.

Her møter dere venstrepolitiker på Oppdal Haakon Nordseth, jordbruker og statsviter Svenn Arne Lie, bygdeforsker Bjørn Egil Flø ved NIBIO, forsker ved Telemarksforskning Marianne Singsaas, stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (SP), natur- og samfunnsforsker Bjørn Kaltenborn ved NINA og Nikolai Winge hos Sivilombudsmannen. Alle i samtaler med ordstyrer Morten Aas, koordinator i FNF Innlandet.

Hvem styrer egentlig arealbruken – markedskreftene eller det brede demokratiet? Er det behov for en tydeligere fylkeskommune eller Fylkesmann? Er sentralisering og økt polarisering i distriktene en fare for en grønn og god arealforvaltning? Når er det egentlig bygd nok hytter? Redder egentlig hytteutbygging distriktene eller bør det heller beskrives som et grelt arealforbruk? Er naturvern et avlat som Lundteigen hevder? Og hvor langt er det riktig å følge en sak og påklage vedtak?