FnfInnlandetAktuelt › Regionale vannforvaltningsplaner i Innlandet og Viken på høring

Regionale vannforvaltningsplaner i Innlandet og Viken på høring

I tråd med vannforskriften fastsetter de regionale vannforvaltningsplanene miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet, og er beskrevet som miljøtilstanden som skal oppnås i planperioden 2022-2027. 

Koordinatorene i FNF Innlandet og Viken (Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud) er i gang med arbeidet og tar sikte på å levere en felles høringsuttalelse i samspill og dialog med tilsluttede organisasjoner. På vannportalen finner dere plandokumentene som er på høring, samt høringsmøter og webinarer som arrangeres.


Nylig holdt Morten Aas, koordinator i FNF Innlandet, et innlegg på en høringskonferanse for vannregion Innlandet og Viken, med tema «Hva er vassdragene våre?».

«I en tid der markedskreftene herjer i det store og politikken dessverre blir styrende i det små. Så må vi alle forsøke å løfte blikket fra det små og spille politikerne gode i det store. Det er viktig, og det er et ansvar vi alle må ta»

Morten Aas i sitt innlegg

Morten oppfordrer dere alle, enten dere er folkevalgte politikere, ansatt i offentlig forvaltning, eller har en interesse i tema, til enten å lytte til eller lese hans innlegg fra høringskonferansen.

Du kan lytte til innlegget her. Hør fra 10:20 på opptaket.

Du kan lese innlegget her.