FnfInnlandetAktuelt › Takk til alle som har invitert oss inn i varmen!

Takk til alle som har invitert oss inn i varmen!

Høsten har forløpt med mange oppdrag, og svært hyggelig invitasjoner. Som alltid har vi forsøkt å føre en konstruktiv stemme der natur og friluftsliv løftes inn og gis fortjent plass i samfunnsdebatten. Ansvaret for framtidig utvikling ligger alltid i politikken, hos en fungerende offentlig forvaltning. Derfor snakker vi til, ikke mot. Vi ønsker å motivere våre folkevalgte til å ta sin forvaltningsrolle, tenke langsiktig og helhetlig, ta kloke valg i tråd med våre organisasjoners verdier og interesser. 

Vi har snakket om «Naturen som læringsarena» på Norsk Skogmuseum, og vi har drøftet «Ringsakfjellet mot 2040» i paneldebatt på Sjusjøen. Videre «Fra økte forskjeller til bærekraftige samfunn» under Nasjonal Folkehelsekonferanse. Spennende! Så til innlegg og paneldebatt på Bylivkonferansen på Beitostølen under temaet «Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby». Videre rett til faglig drøfting av vårt interne liv og virke i FNF under vår egen regionale samling for Østlandet. Vi har også snakket om Rondanens villrein myndigheter mellom. Svært så aktuelt i tida vi har foran oss der Statsforvalteren er gitt i oppdrag å utarbeide tiltaksplan som oppfølging av kvalitetsnormen for villrein. Og i forrige uke ble vi ærefullt invitert til å holde lunsjforedrag hos Statsforvalteren i Innlandet. Vi deler innlegget her for de som vil kikke. Takk til dere alle som har invitert oss inn i varmen.

https://fnf-nett.no/innlandet/download/768/