FnfNasjonaltAktuelt › Ledig vikariat i Finnmark

Ledig vikariat i Finnmark

Vil du koordinere arbeidet med å fremme natur og friluftsliv i Finnmark?

Forum for natur og friluftsliv (FNF) har ledig vikariat i 100 % stilling som koordinator i ca 5 måneder, med tiltredelse 15. februar 2021.

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke de tilsluttede organisasjonenes arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

Frist

15.11.2020

Arbeidsoppgaver

 • Støtte FNFs tilsluttede natur- og friluftslivsorganisasjoner i arbeidet med å ivareta   natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i Finnmark
 • Koordinere utspill i de aktuelle sakene
 • Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
 • Ha god kontakt med myndighetene
 • Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører
 • Påvirke i relevante plan- og saksprosesser
 • Bygge kompetanse i organisasjonene
 • Skrive og bistå de tilsluttede organisasjonene med høringsuttalelser
 • Administrativt ansvar for FNF i fylket, være sekretær for styret og årsmøtet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Natur- og friluftslivsfaglig utdannelse fra høyskole/universitet eller annen relevant høyere utdanning, som juridisk eller samfunnsvitenskapelig, kreves.
 • Arbeidserfaring innen myndighetskontakt, arealplanlegging, naturforvaltning eller biologi er ønskelig.
 • Erfaring fra frivillige organisasjoner og interesse for natur og friluftsliv, biologi, økologi eller naturmangfold er en forutsetning.
 • Kjennskap til natur- og friluftsorganisasjonene og regionen er en fordel.
 • Erfaring fra FNF eller liknende virksomhet er en fordel.
 • God skriftlig framstillingsevne kreves.

Personlige ferdigheter og egenskaper

 • Utadvent, entusiastisk og engasjert.
 • Kunne jobbe selvstendig, ta ansvar, være strukturert og vise initiativ.
 • Gode samarbeidsevner og kunne være samlende og skape tillit hos organisasjonene i forumet, hos myndigheter og andre aktører.

Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale.
 • Særlig uavhengig stilling med stor fleksibilitet.
 • Gode forsikringer og sosiale ordninger.
 • Et spennende og meningsfullt oppdrag.
 • God kolleger over hele landet.

Arbeidssted

Koordinatoren blir ansatt i FNF nasjonalt og rapporterer til styret i FNF Finnmark som gir føringer og faglige prioriteringer for arbeidet. Koordinatoren skal helst ha sin arbeidsplass på vårt kontor i Kirkenes, men kandidater som kan ha arbeidssted andre steder i fylket vil absolutt også bli vurdert. Koordinator inngår i et fellesskap av koordinatorer landet over. 

Kontakt for mer informasjon

OLE LILLEÅS, Daglig leder FNF nasjonalt,
dagligleder@fnf-nett.no, 415 06 236

PER ERIK MOTRØEN, Fylkeskoordinator Finnmark,
per.erik.motroen@FNF-nett.no, 90411343

Søknad med CV leveres på finn.no

Bruk denne lenken til annonse og søkeportal på finn.no

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=190878405