FnfMøre og RomsdalAktuelt › Åpent foredrag om villreinen i Dovrefjell

Åpent foredrag om villreinen i Dovrefjell

I samarbeid med FNF Møre og Romsdal, Naturvernforbundet i Rauma og Norsk Tindesenter, inviterer DNT Romsdal til et åpent foredrag på Tindesenteret med villreinen i Dovrefjell som tema. 

I år skjer det mye som berører villrein og menneske i Dovrefjell. For hovedproblemet er at leveområdene for reinen er oppdelt og de samla effektene av menneskelige påvirkninger blir for mye. Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om villrein og det er sendt ut forslag til tiltakspakker for de mest utsatte villreinstammene der Snøhettareinen er blant dem.

Sted: Norsk Tindesenter, Åndalsnes
Tid: Torsdag 2.mai kl. 19-21
Pris: Gratis, men flott om du melder deg på her. 

Denne kvelden vil det presenteres kunnskap og erfaringer som kan bidra til en felles virkelighetsforståelse, og gi grunnlag for konstruktive samarbeidsløsninger der hensynet til villrein er overordnet.

Einy Brænd er ansatt ved Norsk Villreinsenter vil gi oss en innføring i villreinens biologi, historikk, dagens utfordringer og veien videre for å berge villreinen.

Svein Sæter er naturvenn og forfatter og vil vise oss bilder fra villreinens rike og fortelle oss gjennom boka han har skrevet; «Kampen om Dovrefjell» hva slags utfordringer som ligg mellom menneske og natur i Dovrefjell.

Bak arrangementet står FNF Møre og Romsdal som er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsinteresserte organisasjoner i Møre og Romsdal. I dag er Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal, BirdLife avd. Møre og Romsdal, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre Friluftsråd, fylkets tre turistforeningar, fylkets 4 speidargrupper og 4 H Møre og Romsdal tilslutta forumet.