FnfMøre og RomsdalAktueltÅrsmøter › Årsmøte 2022 FNF Møre og Romsdal

Årsmøte 2022 FNF Møre og Romsdal

Vi inviterte dei tilknytte organisasjonane til FNF Møre og Romsdal til årsmøtet 2022 den 15. feb. kl 18-20. Møtet var på teams.

invitasjon årsmøtet https://fnf-nett.no/more-og-romsdal/download/660/

protokoll årsmøtet 2022 https://fnf-nett.no/more-og-romsdal/download/676/

årsmelding 2021 https://fnf-nett.no/more-og-romsdal/download/679/

rekneskap 2021 https://fnf-nett.no/more-og-romsdal/download/682/

handlingsplan 2022 https://fnf-nett.no/more-og-romsdal/download/685/