FnfMøre og RomsdalAktueltÅrsmøter › Årsmøtet FNF 9 mars 2021

Årsmøtet FNF 9 mars 2021

Årsmøtet i FNF Møre og Romsdal er satt til kl 18-20 9 mars 2021. Grunna pandemien vil årsmøtet skje i digital form. Årsmøtet 2020 var også digitalt, noko som førte til 100 % oppmøte med alle våre 12 tilknytta organisasjonar til stades. Dokument til årsmøtet blir sendt ut minimum 14 dagar før årsmøtet.