FnfMøre og RomsdalAktuelt › Furneset ferjekai – no også trygg for dei mjuke trafikantar ?

Furneset ferjekai – no også trygg for dei mjuke trafikantar ?

FNF Møre og Romsdal har saman med Syklistane arbeid for at det skal bli enklare å velje miljøvenlege transportformer. Dette gjeld også ved ferjeleiene der vi også har bekymra oss for tryggheita for dei mjuke trafikantar. Ein av desse stadene er Furneset ferjekai der gåande og syklande i mange år no har levd utrygt. Men no skal endeleg samferdselsmyndigheitene gå laus på denne utfordringa til beste for alle. Vi har no sendt ein uttale til Statens vegvesen og bedt dei nytte sine eigne handbøker i dette arbeidet slik at vi hjelpe folket til ein meir miljøvenleg og sikker transport.

Vår uttale; https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/ein-sikker-loysing-for-dei-mjuke-trafikantar-pa-furneset-ferjekai/