FnfMøre og RomsdalAktueltÅrsmøter › Årsmøte FNF Møre og Romsdal 29 april 2020

Årsmøte FNF Møre og Romsdal 29 april 2020

Årsmøtet i FNF Møre og Romsdal 2020 vart halde onsdag 29 april kl 1530-1730. Møtet vart halde på skjermen via teams. Alle 12 medlemsorganisasjonar deltok. Dokumenter knytt til årsmøtet:

FNF-Årsmøtereferat-2020-med-underskrift-desisor.pdf – 159 KB, Årsmelding-2019-vedteken-på-årsmøtet-29-april.pdf – 145 KB,Balanserekneskap-2019-underskrevet-av-styret-27-feb-2020-scaled.jpg – 587 KB,Handlingsplan-2020-vedteken-på-årsmøtet-29-april.pdf – 132 KB, Budsjett-2020-vedteke-på-årsmøtet-29-april.xlsx – 25 KB,