FnfMøre og RomsdalAktuelt › Landbasert matfiskoppdrett i Driva ?

Landbasert matfiskoppdrett i Driva ?

FNF Møre og Romsdal har sendt ei bekymringsmelding til departementene knytt til ein søknad om oppdrett av aure til matfisk tett til Driva i Oppdal kommune. I denne uttalen uttrykker vi bekymring for starte oppdrett av aure tett ved vassdraget Driva teke i betraktning kva som har skjedd med fiskeparasitten gyrodactylus og utvikling av fiskestammane nettopp her. Vidare meiner vi at ein slik etablering er i strid med Stortingets vedtak om nasjonale laksevassdrag og laksefjordar og vi rår difor på
det sterkaste mot ei slik etablering. https://fnf-nett.no/uttalelser-horinger/uttalelser/bekymringsmelding-soknad-om-opprett-av-aure-ved-driva-i-oppdal/