FnfMøre og RomsdalAktuelt › Nøvedalselva – ei perle i Hjørundfjorden verd å ta vare på

Nøvedalselva – ei perle i Hjørundfjorden verd å ta vare på

Småkraft AS søker om å utnytte et fall på 315 m i Nøvedalselva, fra inntak på kote 375 og ned til kraftstasjon på kote 60. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1200 m lang elvestrekning av Nøvedalselva. Hjørundfjorden er ei perle av alle fjordar vest i Norge og Nøvedalselva og Nøvedalsfossen noe av de mest iøynefallende vannstrengene i fjorden. NVE avslo søknaden om kraftutbygging, men denne avgjørelsen er det nå klaget på. Ved synfaring den 28 sept. 2020 gikk vi langsmed elvestrekninga og så ved selvsyn dette fantastiske elvemiljøet. Vi håper at departementene i sin klagebehandling tar vår naturarv på alvor slik at fremtidige generasjoner også får se Nøvedalselva i fritt fall.

Se uttalen fra Naturvernforbundet; https://fnf-nett.no/more-og-romsdal/download/328/