FnfMøre og RomsdalOm OssStyre

Styre

Maria Holo Leikarnes (leiar) DNT Romsdal
Ola Fremo  Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal  
Anne Berit Støyva Emblem Sunnmøre friluftsråd 
Monica MalmedalNJFF-Møre og Romsdal   
Øystein Folden  Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 
Linn KaspersenSpeidarane i fylket (KFUK-KFUM og NSF)
Tone DrabløsDNT Sunnmøre

FNF Møre og Romsdal ledes av et styre på minst 3 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er til stede. Styret skal bestå av representanter fra ulike typer organisasjoner. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund bør være representert dersom de har tilsluttet seg FNF i fylket.

Styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år. For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i styret.

Styret har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av FNF-koordinatorene i regionene.

Regionalt styre har ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt og skal være en faglig støtte for koordinator i det daglige arbeidet.

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og skal utøves i nært samarbeid med det regionale styret.